Make your own free website on Tripod.com


2.   k u w e n t o
 


      KADALASAN kapag sinasabing lalaki siya, kabuntot na nito ang pagbubuhat ng sariling bangko. Nariyang sabihing mabait siya, magaling na lalaki, at higit sa lahat, gusto niyang ipaalam sa boung mundo na matapang siya at walang kinatatakutan. Pero mali kayo, may lihim na kinatatakutan ng isang lalaki, di man nilalahat pero ito ang mga kalimitan:

 1. Makatanggap ng tawag sa telepono sa gitna ng gabi.
 2. Madiskobreng ilan taon na palang may mabahong hininga pero ni isa man sa nakahalikan ay walang nagsabi.
 3. Masuot sa isang away at magulpi.
 4. Masuot sa isang away at maduwag.
 5. Hindi matagpuan ang tamang babae.
 6. Matagpuan ang babae sa maling pagkakataon.
 7. Pagiging meyenbro sa isang kulto.
 8. Malulong sa drugs dahil sa pakikisama.
 9. Atake sa puso.
 10. Paglaki ng tiyan.
 11. Pagkakaroon ng giyera.
 12. Hindi na tumagal ang "sandata" sa "labanan".
 13. Hindi na tumayo ang "sandata" kung kinakailangan o ang hindi na rin nito pagtayo magpakailanman.
 14. Pagdating ng sobranng pag-iinit ng katawan pero hindi naman handa si misis na tugunan ito.
 15. Panahong 40 anyos at mahilig mahilig pa sa mga babaing teenagers.
 16. Panahong 40 anyos at mahilig mahilig pa sa mga lalaking teenagers.
 17. Mapagbintangan o maakusahang, bakla, sadista, o manyak.
 18. Madiskubreng bakla pala.
 19. Hindi na makatalik muli ang babaing minamahal.
 20. Hindi na makaranas na makipagtalik magpakailanman.
 21. Iiwan ng babaeng pinakamamahal.
 22. Pumalpak sa pag-invest sa hindi magandang negosyo o makabili ng lupang di naman pala mapapakinabangan.
 23. Anumang sikreto na hindi maipagtapat-tapat ni misis.
 24. Hilingin ni misis na mas malaki sana ang kita ko.
 25. Dumating ang panbahong makalbo at kinakailangan nang magsuot ng wig.
 26. Sandaling gusto nang magkaroon ng baby pero matuklasang baog pala.
 27. Hindi na mag-champion ang paborito team sa nba.
 28. Pagkupas ng karisma.
 29. Umasa na lamang sa sugal para magkaroon ng pera.
 30. Mapagbuhatan ng kamay ang minamahal sa buhay.
 31. Kamatayan.
 32. Maging paralisado.
 33. Magkaroon ng aids.