Make your own free website on Tripod.com


3.   t u l a
 
Marahil,
mabuti pang
nanood na lang
sa ridge cinema, sa balzain
o nag-internet sa albert's cafe
sa may citimall, o kaya'y
sumama kay enteng sa
callao caves, sa peņablaca
kaysa sumama sa iyo
sa gonzaga
na kung saa'y
nasilip kitang
inaawitan mo isa-isa,
isa-isa mong inaawitan
ang mga bituing
nakialam naman
sa awit na kinakapa ko pa
hanggang ngayon
ang tunay na
ritmo…

(nagbabadya ng unos nang gabing iyun!)


   
4.   t u l a

Sige lang
Busugin mo
Papel mong
Walang laman

Mamaya lang
Busugin mo naman
Sikmura kong
Kumakalam