Make your own free website on Tripod.com
8.   t u l a
 
I.
alam ko kung paano ko
umpisahan ito.
ang hirap mangapa ng tama.
ngunit alam mo, nakaumpisa ka na.
talaga.
ngunit sabi niya, hindi pa raw.
gusto kong tumawa.
iyong tawa na tawa.
kasi, ikaw pa rin ang ikaw ngayon.
gusto din niyang tumawa.
iyong tawa na hindi tawa.
hindi ikaw ang ikaw ngayon.
pero nagwakas na raw ang Mula Sa Puso.
(tapos na tayo ng isang taon!)
at gusto din niyang tumawa.
tumawa na tawa na tawa na hindi tawa.
kaya lang, kawawa si love.
si Love 2.
nbsp;      kawawa din si love.
kawawa din siya.
siya.
e, si sir?
si sir.
si Sir?
nbsp;      nanood ako sa radyo.
walang ibinulong.
nakinig siya ng internet.
nbsp;      nakilala niya si erap.
si Erap?
sino iyun?
baka ikaw.
pero si love.
si Love 2.
e, si sir.
si Sir?

II.

nakaumpisa ka na.
alam mo ang tama.
oo.
hindi niya sabing hindi pa.
tumawa ka.
tawa.
ikaw ang ngayon.
tumawa siya.
hindi siya tumawa.
hindi ikaw ang ngayon.
tapos na ang mula sa puso.
(HINDI PA KAYO TAPOS)
tumawa siya.
ewang tawa.
kawawa daw si Love.
si love 2.
si Sir.
nakinig ka sa radyo.
may ibinulong.
nag-internet ka.
kilala mo si Erap.
classmate mo si Love.
si love 2?
siya.
under kayo ni sir.
e, si Sir.
si sir?

III.

Isang Kuwento Ng Kuwentong
Hindi Kuwento
Sa Kuwentong
Kuwento Ni
Love At Ni Sir.

IV.

kami.

V.

love.

VI.

sir.