nakaukit sa dibdib
1
sa lundo at hantungan ng mga pangarap
siya, ikaw, ako ay nagpapanagpo muli
nakaukit sa dibdib latay ng kamay na bakal
nagbabadya, humihiyaw, humihiling ng ikagiginhawa

2
tayo'y pinag-isa ni pareng migel na naiwan ang espada
walang kakitakitakit dikta ng kapalaran
apoy laban sa gamugamo di alintana
pinapanginoon ukit sa dibdib

3
ating narating datinng limliman
panggap sa dinatna'y mga bingi
pumalag lumaban, lumaban at pumalag
datapwa't anong panama nila sa ukit sa dibdib?

4
ating sadya'y wala bagamat kilik natin mga ayuda
mga samo'y nagmistulang sonata
ukit sa dibdib ibig maghilom
hindi sabi niya, hindi sabi mo, hindi sabi ko

5
ating pagtatalo'y may pumukaw
mga nagbabagang bagay nagsasalimbayan
hiyaw ay sumusuot nakakatulig
subalit wala, wala pa ring panama sa ukit sa dibdib

6
sige ang salisihan ng mga nagbabagang bagay
kilik mong sudhong ay nataniman
hindi ako, hindi ako, samo mo
siya ikaw ang mga tangi mong pananggalang
subalit nauna pa silang matanimansige eddie, sige at sige pa | paalala lang | ofw | ibong maya sa disyerto |

kapritso | tanong | bakla |8. nakaukit sa dibdib | [more] may computer ako

at iba pang tula
|