Make your own free website on Tripod.com
       Ang mga ito'y bunga ng mapahangas kong tangka at pakikiagapay na rin sa modernong anyo ng panitikan. Ayaw kong matisod at tuluyang mapag-iwanan kung paanong ayaw ko ding basta na lang aamagin sa isang sulok ang mga sinulat ko. At ito na nga, mga pinagsama-samang ngitngit at tuwa, dusa't ligaya. Mga kuwento, mga tula, mga lathalain na tungkol sa paggawa ng kuwento't tula, mga jokes, isang one act play na dula, isang word search o palaisipan, at marami pang iba. At ilan dito'y nalathala na sa The Paulinian (official school organ of St. Paul University), Valley Journal (weekly newspaper of Cagayan Valley), Burnay (internet magazine of Ilocanos), Basta Pinoy News (Florida Based Filipino Magazine), Liwayway.