Make your own free website on Tripod.com
   


1. HINDI LAGING TAPAT ANG NAIIWANANG UMIIBIG 2. MAY COMPUTER AKO

3. SA GONZAGA
4. MANGONGOPYA, NAGPAPAKOPYA

5. NGAYON ANO
6. SENTIYEMTO NG ISANG KOLEHIYALA
7. PARA SA KINABUKASAN

8. ISANG KUWENTO SA LUWENTONG HINDI KUWENTO SA KUWENTONG KUWENTO NI LOVE AT NI SIR

M A I N


mga tula
mga lathalain
at iba pa
home