Make your own free website on Tripod.com
 


SI APO DIGOS AT ANG KANYANG BANGKAni Gomer V. Aragon

STORY SECTION

                                                                                                      [top]


rosas | my cyber suitor | naniningalang pugad | tradisyon | diploma |

sa bisperas ng pasko | si apo digos at ang kanyang bangka | salamin...

salamin...
| naniningalang pugad 2 | saniata | ssbago |